Kseniya Bakumenka Judoka
Kseniya Bakumenka
BLR
Kseniya Bakumenka
Competitions - Medal overview
Event
 
National Championships Cadets 1 0 1
Event National Championships Cadets