JudoInside - Video - Hojinisa KOMOLDINOVA (UZB) - Jovana OBRADOVIC (SRB) @ U63 - World U21 Championships Zagreb 2017
Home
Judo videos
Hojinisa KOMOLDINOVA (UZB) - Jovana OBRADOVIC (SRB) @ U63 - World U21 Championships Zagreb 2017
Hojinisa Komoldinova (UZB) - Jovana Obradovic (SRB)
20 Oct 2017