JudoInside - Video - Beatriz SOUZA (BRA) - Sophio SOMKHISHVILI (GEO) @ World U21 Championships Zagreb 2017
Home
Judo videos
Beatriz SOUZA (BRA) - Sophio SOMKHISHVILI (GEO) @ World U21 Championships Zagreb 2017
World Championships Juniors Zagreb 2017
18 Oct 2017
© International Judo Federation