JudoInside - Video - Martin HOJAK (SLO) - Khaiyomiddin ZHABBOROV (TJK) @ U73 - World U21 Championships Zagreb 2017
Home
Judo videos
Martin HOJAK (SLO) - Khaiyomiddin ZHABBOROV (TJK) @ U73 - World U21 Championships Zagreb 2017
Martin Hojak (SLO) - Khaiyomiddin Zhabborov (TJK)
18 Oct 2017
© International Judo Federation