JudoInside - Video - Yelyzaveta KALANINA (UKR) - Nihel CHEIKH ROUHOU (TUN) @ O78 Bronze - Grand Slam Tashkent 2021
Home
Judo videos
Yelyzaveta KALANINA (UKR) - Nihel CHEIKH ROUHOU (TUN) @ O78 Bronze - Grand Slam Tashkent 2021
Yelyzaveta Kalanina (UKR) - Nihel Cheikh Rouhou (TUN)
5 Mar 2021
© International Judo Federation