JudoInside - Video - Monika ZADRO (BIH) - Priscilla MORAND (MRI) @ U48 Bronze - European Cup Sarajevo 2019
Home
Judo videos
Monika ZADRO (BIH) - Priscilla MORAND (MRI) @ U48 Bronze - European Cup Sarajevo 2019
Monika Zadro (BIH) - Priscilla Morand (MRI)
4 May 2019
© International Judo Federation