JudoInside - Video - Takaya YAMAGUCHI (JPN) - Temur RAKHIMOV (TJK) @ U100 - World U21 Championships Zagreb 2017
Home
Judo videos
Takaya YAMAGUCHI (JPN) - Temur RAKHIMOV (TJK) @ U100 - World U21 Championships Zagreb 2017
Takaya Yamaguchi (JPN) - Temur Rakhimov (TJK)
21 Oct 2017