JudoInside - Video - Beatriz SOUZA (BRA) - Sophio SOMKHISHVILI (GEO) @ O78 - World U21 Championships Zagreb 2017
Home
Judo videos
Beatriz SOUZA (BRA) - Sophio SOMKHISHVILI (GEO) @ O78 - World U21 Championships Zagreb 2017
Beatriz Souza (BRA) - Sophio Somkhishvili (GEO)
21 Oct 2017