JudoInside - Video - Sophio SOMKHISHVILI (GEO) - Kamila BERLIKASH (KAZ) @ World U21 Championships Zagreb 2017
Home
Judo videos
Sophio SOMKHISHVILI (GEO) - Kamila BERLIKASH (KAZ) @ World U21 Championships Zagreb 2017
World Championships Juniors Zagreb 2017
18 Oct 2017
© International Judo Federation