JudoInside - Video - Shiyu UMEZU (JPN) - Patricia SAMPAIO (POR) @ World U21 Championships Zagreb 2017
Home
Judo videos
Shiyu UMEZU (JPN) - Patricia SAMPAIO (POR) @ World U21 Championships Zagreb 2017
World Championships Juniors Zagreb 2017
18 Oct 2017
© International Judo Federation