JudoInside - Video - Giovanna SCOCCIMARRO (GER) - Iryna KHRYASHCHEVSKA (UKR) @ U70 - World U21 Championships Zagreb 2017
Home
Judo videos
Giovanna SCOCCIMARRO (GER) - Iryna KHRYASHCHEVSKA (UKR) @ U70 - World U21 Championships Zagreb 2017
Giovanna Scoccimarro (GER) - Iryna Khryashchevska (UKR)
18 Oct 2017
© International Judo Federation