JudoInside - Video - Clemence EME (FRA) - Jovana OBRADOVIC (SRB) @ World U21 Championships Zagreb 2017
Home
Judo videos
Clemence EME (FRA) - Jovana OBRADOVIC (SRB) @ World U21 Championships Zagreb 2017
World Championships Juniors Zagreb 2017
18 Oct 2017
© International Judo Federation