JudoInside - Video - Alisher YUSUPOV (UZB) - Arthur BARBOZA (BRA) @ World U21 Championships Zagreb 2017
Home
Judo videos
Alisher YUSUPOV (UZB) - Arthur BARBOZA (BRA) @ World U21 Championships Zagreb 2017
World Championships Juniors Zagreb 2017
18 Oct 2017
© International Judo Federation