JudoInside - Video - Vitalii SHEPEL (UKR) - Yerassyl BOLAT (KAZ) @ U90 - World U21 Championships Zagreb 2017
Home
Judo videos
Vitalii SHEPEL (UKR) - Yerassyl BOLAT (KAZ) @ U90 - World U21 Championships Zagreb 2017
Vitalii Shepel (UKR) - Yerassyl Bolat (KAZ)
18 Oct 2017
© International Judo Federation