JudoInside - Video - Anthony KOUROS (AUS) - Aleksandr CHERKAI (UKR) @ U81 - World U21 Championships Zagreb 2017
Home
Judo videos
Anthony KOUROS (AUS) - Aleksandr CHERKAI (UKR) @ U81 - World U21 Championships Zagreb 2017
Anthony Kouros (AUS) - Aleksandr Cherkai (UKR)
18 Oct 2017
© International Judo Federation