JudoInside - Video - Vera ZEMANOVA (CZE) - Ichinkhorloo MUNKHTSEDEV (AZE) @ U57 - World U21 Championships Zagreb 2017
Home
Judo videos
Vera ZEMANOVA (CZE) - Ichinkhorloo MUNKHTSEDEV (AZE) @ U57 - World U21 Championships Zagreb 2017
Vera Zemanova (CZE) - Ichinkhorloo Munkhtsedev (AZE)
18 Oct 2017
© International Judo Federation