JudoInside - Video - Galiya TYNBAYEVA (KAZ) - Daria PICHKALEVA (RUS) @ U48 - World U21 Championships Zagreb 2017
Home
Judo videos
Galiya TYNBAYEVA (KAZ) - Daria PICHKALEVA (RUS) @ U48 - World U21 Championships Zagreb 2017
Galiya Tynbayeva (KAZ) - Daria Pichkaleva (RUS)
18 Oct 2017
© International Judo Federation