JudoInside - Video - Amber GERSJES (NED) - Galiya TYNBAYEVA (KAZ) @ U48 - World U21 Championships Zagreb 2017
Home
Judo videos
Amber GERSJES (NED) - Galiya TYNBAYEVA (KAZ) @ U48 - World U21 Championships Zagreb 2017
Amber Gersjes (NED) - Galiya Tynbayeva (KAZ)
18 Oct 2017
© International Judo Federation