JudoInside - Video - Adil MYRZAEV (KGZ) - Eradzh ABDULLOEV (TJK) @ U73 - World U21 Championships Zagreb 2017
Home
Judo videos
Adil MYRZAEV (KGZ) - Eradzh ABDULLOEV (TJK) @ U73 - World U21 Championships Zagreb 2017
Adil Myrzaev (KGZ) - Eradzh Abdulloev (TJK)
18 Oct 2017
© International Judo Federation