JudoInside - Video - Islam BOZBAYEV (KAZ) - Yakhyo IMAMOV (UZB) @ U90 Bronze - Grand Prix Tashkent 2017
Home
Judo videos
Islam BOZBAYEV (KAZ) - Yakhyo IMAMOV (UZB) @ U90 Bronze - Grand Prix Tashkent 2017
Islam Bozbayev (KAZ) - Yakhyo Imamov (UZB)
6 Oct 2017
© International Judo Federation