JudoInside - Video - Betina TEMELKOVA (ISR) - Khusnora KHUDAYNAZAROVA (UZB) @ U52 - Grand Prix Tashkent 2017
Home
Judo videos
Betina TEMELKOVA (ISR) - Khusnora KHUDAYNAZAROVA (UZB) @ U52 - Grand Prix Tashkent 2017
Betina Temelkova (ISR) - Khusnora Khudaynazarova (UZB)
6 Oct 2017
© International Judo Federation