JudoInside - Video - Nataliya KOMOVA (RUS) - Otgontsetseg GALBADRAKH (KAZ) @ U48 Bronze - Grand Slam Ekaterinburg 2017
Home
Judo videos
Nataliya KOMOVA (RUS) - Otgontsetseg GALBADRAKH (KAZ) @ U48 Bronze - Grand Slam Ekaterinburg 2017
Nataliya Komova (RUS) - Otgontsetseg Galbadrakh (KAZ)
20 May 2017
© International Judo Federation