JudoInside - Video - Otgontsetseg GALBADRAKH (KAZ) - Melodie VAUGARNY (FRA) @ U48 - Grand Slam Ekaterinburg 2017
Home
Judo videos
Otgontsetseg GALBADRAKH (KAZ) - Melodie VAUGARNY (FRA) @ U48 - Grand Slam Ekaterinburg 2017
Otgontsetseg Galbadrakh (KAZ) - Melodie Vaugarny (FRA)
20 May 2017
© International Judo Federation