JudoInside - Video - Hayato WATANABE (JPN) - Altansukh BATMUNKH (MGL) @ U81 - Grand Slam Ekaterinburg 2017
Home
Judo videos
Hayato WATANABE (JPN) - Altansukh BATMUNKH (MGL) @ U81 - Grand Slam Ekaterinburg 2017
Hayato Watanabe (JPN) - Altansukh Batmunkh (MGL)
20 May 2017
© International Judo Federation