JudoInside - Video - Bagrati NINIASHVILI (GEO) - Yakub SHAMILOV (RUS) @ U66 - Grand Slam Ekaterinburg 2017
Home
Judo videos
Bagrati NINIASHVILI (GEO) - Yakub SHAMILOV (RUS) @ U66 - Grand Slam Ekaterinburg 2017
Bagrati Niniashvili (GEO) - Yakub Shamilov (RUS)
20 May 2017
© International Judo Federation