JudoInside - Video - Katharina MENZ (GER) - Ebru SAHIN (TUR) @ U48 - European Championships U23 Prague 2012
Home
Judo videos
Katharina MENZ (GER) - Ebru SAHIN (TUR) @ U48 - European Championships U23 Prague 2012
Katharina Menz (GER) - Ebru Sahin (TUR)