JudoInside - Video - Kazbek ZANKISHIEV (RUS) - Giuliano LOPORCHIO (ITA) @ U90 - European Championships U23 Prague 2012
Home
Judo videos
Kazbek ZANKISHIEV (RUS) - Giuliano LOPORCHIO (ITA) @ U90 - European Championships U23 Prague 2012
Kazbek Zankishiev (RUS) - Giuliano Loporchio (ITA)