JudoInside - Video - Yuya YOSHIDA (JPN) - Colton BROWN (USA) @ U90 - Grand Slam Tokyo 2015
Home
Judo videos
Yuya YOSHIDA (JPN) - Colton BROWN (USA) @ U90 - Grand Slam Tokyo 2015
Yuya Yoshida (JPN) - Colton Brown (USA)
4 Dec 2015
© International Judo Federation