JudoInside - Video - Niyaz ILYASOV (RUS) - Leonardo GONCALVES (BRA) @ U100 Final - World U21 Championships Abu Dhabi 2015
Home
Judo videos
Niyaz ILYASOV (RUS) - Leonardo GONCALVES (BRA) @ U100 Final - World U21 Championships Abu Dhabi 2015
Niyaz Ilyasov (RUS) - Leonardo Goncalves (BRA)
23 Oct 2015
© International Judo Federation