JudoInside - Video - Dimitar ZAPRYANOV (BUL) - Khabil BIKTASHEV (URS) @ European Championships Paris 1983
Home
Judo videos
Dimitar ZAPRYANOV (BUL) - Khabil BIKTASHEV (URS) @ European Championships Paris 1983
Dimitar Zapryanov (BUL) - Khabil Biktashev (URS)
12 May 1983