JudoInside - Video - Yerzhan ABDULLAYEV (KAZ) - Vitalii POPOVYCH (UKR) @ U73 - World Cup Prague 2010
Home
Judo videos
Yerzhan ABDULLAYEV (KAZ) - Vitalii POPOVYCH (UKR) @ U73 - World Cup Prague 2010
Yerzhan Abdullayev (KAZ) - Vitalii Popovych (UKR)