JudoInside - Video - Vadym SYNYAVSKY (UKR) - Valentin RADU (ROU) @ U90 - European Championships Vienna 2010
Home
Judo videos
Vadym SYNYAVSKY (UKR) - Valentin RADU (ROU) @ U90 - European Championships Vienna 2010
Vadym Synyavsky (UKR) - Valentin Radu (ROU)