JudoInside - Video - Odbayar GANBAATAR (MGL) - Kuk Hyon HONG (PRK) @ U73 - World Championships Astana 2015
Home
Judo videos
Odbayar GANBAATAR (MGL) - Kuk Hyon HONG (PRK) @ U73 - World Championships Astana 2015
Odbayar Ganbaatar (MGL) - Kuk Hyon Hong (PRK)
24 Aug 2015
© International Judo Federation