JudoInside - Video - Sergei KUKHARENKA (BLR) - Takamasa ANAI (JPN) @ Jigoro Kano Cup Tokyo 2005
Home
Judo videos
Sergei KUKHARENKA (BLR) - Takamasa ANAI (JPN) @ Jigoro Kano Cup Tokyo 2005
Jigoro Kano Cup Tokyo 2005
9 Jan 2005