JudoInside - Video - Kiyoshi UEMATSU (ESP) - Joo-Jin KIM (KOR) @ Grand Prix Qingdao 2011
Home
Judo videos
Kiyoshi UEMATSU (ESP) - Joo-Jin KIM (KOR) @ Grand Prix Qingdao 2011
Kiyoshi Uematsu (ESP) - Joo-Jin Kim (KOR)
16 Dec 2011