Yotaro Mizuno Judoka
Yotaro Mizuno
CAN
Yotaro Mizuno
Competitions - Medal overview
Event
 
International Tournaments 4 0 3
National Championships Juniors 0 0 1
Event International Tournaments
Event National Championships Juniors