Alexey Ilyushin Judoka

Alexey Ilyushin

Soviet judoka Alexey Ilyushin was the 1965 European Champion

Competitions - Medal overview B S G

  • Continental Championships
  • 011