Vitaly Bychenok Judoka

Vitaly Bychenok

Competitions - Medal overview B S G

  • European Team Championships
  • 010
  • European Club Championships
  • 010
  • International Tournaments
  • 111
  • National Championships Seniors
  • 301