Reiko Yoshinaru Judoka
Reiko Yoshinaru
JPN
Reiko Yoshinaru
fought the World Junior Championships final in 2000
Competitions - Medal overview
Event
 
World Championships Juniors 0 1 0
Continental Championships Juniors 0 1 0
International Tournaments 0 1 1
Event World Championships Juniors
Event Continental Championships Juniors
Event International Tournaments