Turkmenistan Championships Ashkhabad - Event

Turkmenistan Championships Ashkhabad

  • Date: 11 Feb 2009 - 11 Feb 2009
  • Place: Ashkhabad, Turkmenistan
  • Type: National Championships
  • Comparable competitions:

Judo results

Filter country:

Results men

U60
1 Muhammet Artykov TKM
U66
1 Tore Kurbanov TKM
U73
1 Rakhim Berkeliyev TKM
U81
1 Takhir Amandurdyyev TKM
U90
1 Kuvvat Nuriyev TKM
U100
1 Bakhtiyar Berdykulov TKM
O100
1 Hudayberdi Sahatov TKM

Results women

U48
1 Margarita Filippova TKM
U52
1 Gulbadam Babamuratova TKM
U57
1 Zukhra Madraimova TKM
U63
1 Nasiba Khallyyeva TKM
U70
1 Maral Sultanova TKM
U78
1 Firyuza Bekdurdyyeva TKM
O78
1 Shirin Kubayeva TKM