twitterfacebook

Xiuli Yang (China)

Judoka > Xiuli Yang >
Xiuli Yang (China), Kayla Harrison (USA) / IJF Grand Prix Qingdao (2011)

go back to top of page
judoinside.com